A vagyonbiztosítás olyan biztosítási konstrukció, amelynek tárgya valamely vagyontárgy, vagyoncsoport vagy vagyoni érdek ( pl. jog, felelősség ) véletlen károsító eseményből származó kárának megtérítése. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát. A vagyonbiztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény rendszerint valamely károsító esemény bekövetkezése, amely a biztosított vagyontárgy értékcsökkenését eredményezi.

Vállalati, vállalkozói vagyonbiztosítások

Minden vállalkozás szeretne sikeres lenni. A vállalkozásokat érintő működési kockázatokon túl azonban vannak olyan kockázatok, amelyek a cég működését, a vállalkozók, a munkavállalók és családjaik egzisztenciáját is fenyegethetik. Ezek a kockázatok jól megválasztott biztosítási fedezettekkel csökkenthetőek, kivédhetőek.

A vállalkozói vagyonbiztosítások egyik típusa a nevesített kockázatú vagyonbiztosítás, amely a biztosítási szerződésben megnevezett kockázatokra (pl. tűz- és elemi kár, vízkár, betöréses kár, szállítmány kár stb.) nyújt fedezetet. Ezek a konstrukciók különböző kiegészítő fedezetetekkel még tovább bővíthetőek, a vállalkozás tevékenységétől, működési körülményektől és kockázati viszonyoktól függően a vállalkozásra szabhatóak. Az „all risk” vagy „összkockázatú” vagyonbiztosítás egy szélesebb körű fedezetet nyújtó vagyonbiztosítási konstrukció. Mind két módozat esetében széles körűen biztosíthatóak a vállalkozás vagyontárgyai.

Speciális fedezetet nyújtanak a géptörés, gépbaleset jellegű konstrukciók, amelyek megköthetőek egyedi gépekre, gépsorokra, komplett technológiákra.

A fenti fedezeti köröket érintően bekövetkező káresemények miatti üzemszünet alatt jelentkező költségek, elmaradt bevételek is biztosíthatóak. Az üzemszünet biztosítás fedezetet nyújt az üzemszünet alatti költségekre (állandó költségek), az üzemszünet kapcsán felmerülő többletköltségekre és az üzemszüneti veszteségre (elmaradt haszon).

További speciális fedezet az építőipari kivitelezői tevékenységre köthető vagyon- és felelősségbiztosítási konstrukció, az úgynevezett Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R) és az ipari szerelői kivitelezői tevékenységre köthető Szerelésbiztosítás (E.A.R.)

Csökkentse a kockázatokat!

Felelősségbiztosítások

A vállalkozások, gazdálkodó szervezetek vagyonában bekövetkezett károkon túl a legkörültekintőbb módon végzett tevékenység során is előfordulhatnak olyan események, balesetek, amely miatt a vállalkozás, a vezető, a vállalkozás menedzsmentje felelősséggel tartozik másoknak. Erre megoldás, ha a vállalkozás, a gazdálkodó szervezet rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással. Egyes tevékenységi körök esetén törvényi előírás kötelezővé teszi a felelősségbiztosítás megkötését és fenntartását.

Biztosítható kockázatok

  • Tevékenységi felelősségbiztosítás keretében megtérülnek a személysérüléses károk és a szerződésen kívül okozott dologi károk
  • A munkáltatói felelősségbiztosítás a munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt támasztott felelősségi károkra terjed ki
  • A szolgáltatói felelősségbiztosítás azon kártérítési követelésekre nyújt fedezetet, amelyeket szerződéses partnereinek okozott a szolgáltatás teljesítése során vagy hibás teljesítése következtében.
  • A termékfelelősség-biztosítás akkor nyújt védelmet, ha a vállalkozása által gyártott hibás termék okoz személysérüléses vagy dologi kárt.
  • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás a vállalkozás környezetszennyezői tevékenységével okozott kártérítési kötelezettségekre nyújt megoldást.
  • A szakmai felelősségbiztosítás a szakmai tevékenységre irányadó szabályok megszegése mellett okozott károkat téríti.