Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét írja elő a magyar vállalkozásoknak egy 2024 január 1-jétől hatályos kormányrendelet. A rendelet a hazai vállalkozások döntő többségére vonatkozik, a biztosítás hiánya pedig hatósági büntetést von maga után. Fontos azonban tudnunk, hogy a jelenleg érvényben lévő felelősségbiztosítások nem felelnek meg a rendeletben előírtaknak.

Az alábbi kérdések megválaszolásával szeretnénk bővebb felvilágosítást adni a rendeletben szabályzott pontokhoz és egyértelműbbé tenni a biztosítás kötés szükségességét. 

Azoknak, a kormányrendeletben meghatározott hulladéktermelő vagy hulladékgazdálkodó szervezetnek.

a) amelyeknek tevékenységük során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik,

b) amelyek e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végeznek, – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét –, valamint

c) amelyek az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoznak, kivisznek vagy átszállítanak.

Minden olyan gazdálkodó szervezet, melynek a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja:

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot (heti 3,5 kg),
b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot (heti 38 kg),
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

Tevékenység alapján jellemzően hulladéktermelők az alábbiak:

 • autószervízek
 • élelmiszer boltok
 • éttermek, kifőzdék, büfék
 • irodaházak
 • szálláshelyek
 • építőipari cégek
 • gyártó üzemek
 • kozmetika, fodrászat
 

Biztosítási összeg: 10 millió Ft

Minden olyan gazdálkodó szervezet, amely:

a) a törvény (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez, – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét –, valamint
b) amely az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoz, kivisz vagy átszállít.

Biztosítási összeg kiszámolása:
A hulladékgazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét az alábbi képlet alapján állapítja meg:

10 millió Ft x Veszélyességi szorzó x Területi szorzó

Veszélyességi szorzók: 1-től 5-ig tevékenységtől függően

Területi szorzók:

 • 2-es: Védett természeti terület, NATURA 2000 vagy vízbázis védelmi terület
 • 1,5 -es: Országos ökológiai hálózat / folyosó
 • 1-es: Minden egyéb terület

Fontos!

A meglévő környezetszennyezési felelősségbiztosítások nem felelnek meg a kormányrendeletben előírt feltételeknek.